ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

ΠΑΤΑΚΗ Ν. – ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π Ο.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, η αυστηρή συνέπεια στην ποιότητα και τις δεσμεύσεις, εγγυώνται την απρόσκοπτη περάτωση των έργων και την διαρκή ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές κατασκευές σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές, μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείρισης του τεχνικού έργου, που περιλαμβάνει, εκτός της κατασκευής, όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες.
Κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε τυγχάνει της αμέριστης προσοχής μας. Στόχος μας είναι το όφελος για τους πελάτες μας μέσα από τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης τους και η απαλλαγή από το άγχος και τις ευθύνες που ενέχει η διαχείριση ενός μηχανολογικού έργου.


Κατασκευές

Βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η δυνατότητά της να προσφέρει ποιοτικές κατασκευές σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές, μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείριση του τεχνικού έργου.

Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας.

Μονώσεις

Με τη κατασκευή μίας μόνωσης στο δώμα εξασφαλίζουμε απόλυτη στεγανοποίηση και θερμομόνωση του κτιρίου, με πολλά πλεονεκτήματα.