ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΤΑΚΗ Ν. – ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αγίας Μαρίνης 1
Τ.Κ. 41221
Λάρισα

Τηλ. 2410-287680

Email: info@ecodomisis.gr
Email: ecodomisis@gmail.com