ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Μονώσεις

Η EcoDomisis προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις για κάθε ανάγκη μόνωσης.

Δίνει έμφαση στην πρόληψη από κάθε πιθανό απρόβλεπτο παράγοντα, μελετά και αναλύει κάθε περίπτωση χωριστά και προτείνει καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές σας.


Στεγανοποίηση-Υγρομόνωση

Το νερό αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο διάβρωσης ενός κτηρίου. Η EcoDomisis ελέγχει τον χώρο σας και συντάσσει μελέτη για τις ανάγκες της κατασκευής ή για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

Θερμομόνωση

Θερμομονώστε το κτίριό σας για να αισθανθείτε αυτό που οι πελάτες μας έχουν αισθανθεί: την ποιότητα και την οικονομία του να ζεις σε ένα ενεργειακά θωρακισμένο σπίτι.

Δάπεδα Ειδικών Απαιτήσεων

Τα ρητινικά δάπεδα ή δάπεδα ειδικών απαιτήσεων είναι επιστρώσεις που προστατεύουν τα δάπεδα από χημική προσβολή, τριβή, μηχανικές καταπονήσεις και κρούσεις.


Επισκευή Σκυροδέματος

Αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σκυρόδεμα, ακολουθώντας πιστά τους ισχύοντες Κανονισμούς και εντοπίζοντας τις αιτίες του προβλήματος.

Μελέτες Μόνωσης

Η εταιρεία μας συνεργάζεται πολλά χρόνια με αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία και λειτουργεί ως σύμβουλος έργων μόνωσης σε πάρα πολλούς αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και ιδιώτες.

Ανίχνευση Υγρασίας

Εντοπίζουμε τα αίτια και τη θέση της υγρασίας ή της διαρροής με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας χωρίς καθόλου ή με ελάχιστες αναγκαίες επεμβάσεις και με βασικά εργαλεία τη γνώση, την εμπειρία και τον απόλυτο σεβασμό του χώρου σας.


μονώσεις